ليست آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی به ترتيب حروف الفبا


نمایش 3,251 - 3,275 از 3,275

 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت
یارامهرخواهران بی بی نرجس موسویمراقبت و زیباییبلوار تربیت-چهارراه تربیت-زبقه فوقانی-لوازم قنادی آریا 09154494529رشتخوار(شماره21)
یاریخواهران -برادران سمانه یاری نوخندانخدمات تغذیه ایطرقبه-صاحب الزمان17-مجتمع تجاری شهرداری-طبقه اول-واحد5 9368475905ارم(شماره6)
یاریخواهران -برادران سمانه یاری نوخندانصنایع غذاییطرقبه-صاحب الزمان17-مجتمع تجاری شهرداری-طبقه اول-واحد5 9368475905ارم(شماره6)
یاسمنخواهران سمانه اسماعیلیمراقبت و زیباییهاشمیه41-ملکیان8-اولین خیابان سمت راست-ذوالفقاری2/1-پلاک 30/1-واحد1-طبقه همکف 09153044054ارم(شماره6)
یاسمینا ترشیزخواهران معصومه تیموری فردمراقبت و زیباییخیابان چمران 235519644209150603586کاشمر(شماره17)
یاسین شرقخواهران -برادران داود حسینیصنعت چاپمشهدشهرک صنعتی توس فاز2دانش6 پلاک6133541036309128476454ارم(شماره6)
یسریخواهران طاهره شمسی علی آبادصنایع پوشاکخیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دوم5275226609158096903تربت جام(شماره20)
یسریخواهران طاهره شمسی علی آبادصنایع دستی (دوختهای سنتی)خیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دوم5275226609158096903تربت جام(شماره20)
یسریخواهران طاهره شمسی علی آبادفناوری اطلاعاتخیابان شهید رجائی-سمت چپ-بن بست اول-درب دوم5275226609158096903تربت جام(شماره20)
یسناخواهران عفت خدادادیصنایع پوشاکخیابان امام رضا-کوچه آخوند ملا عباس تربتی5372355109156129244مرکز زاوه
یسناپارسخواهران مریم امامدادیامور اداریحدفاصل میدان شهید کاوه و میدان تلوزیون-مرکز شماره یک فنی و حرفه ای3880080309151055082ارم(شماره6)
یسناپارسخواهران مریم امامدادیفناوری اطلاعاتحدفاصل میدان شهید کاوه و میدان تلوزیون-مرکز شماره یک فنی و حرفه ای3880080309151055082ارم(شماره6)
یکتا بانخواهران -برادران پروانه صادق مقدم جوانامور باغیبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی-بین میدان جمهوری و میدان جاد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(مرکز رشد)-طبقه همکف-واحد1153876544309155803865ارم(شماره6)
یکتا بانخواهران -برادران پروانه صادق مقدم جوانامور دام و ماکیانبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی-بین میدان جمهوری و میدان جاد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(مرکز رشد)-طبقه همکف-واحد1153876544309155803865ارم(شماره6)
یکتا بانخواهران -برادران پروانه صادق مقدم جوانامور زراعیبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی-بین میدان جمهوری و میدان جاد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(مرکز رشد)-طبقه همکف-واحد1153876544309155803865ارم(شماره6)
یکتا بانخواهران -برادران پروانه صادق مقدم جوانگیاهان دارویی و داروهای گیاهیبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی-بین میدان جمهوری و میدان جاد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(مرکز رشد)-طبقه همکف-واحد1153876544309155803865ارم(شماره6)
یکتا بانخواهران -برادران پروانه صادق مقدم جوانماشین آلات کشاورزیبزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی-بین میدان جمهوری و میدان جاد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی(مرکز رشد)-طبقه همکف-واحد1153876544309155803865ارم(شماره6)
یکتا توسعه پیشگامان همراهخواهران -برادران افشین اکبری حدادالکترونیکاحمد اباد3-بهشت2-پلاک5/1384790519151116152ارم(شماره6)
یگانهخواهران فاطمه کوهستانیصنایع پوشاکخیابان فردوسی شمالی35-کوچه بانک ملی مرکزی-انتهای میلان5222691309151303502تربت حیدریه(شماره8)
یوسفی ماراندیزخواهران -برادران سکینه یوسفی ماراندیزصنایع پوشاکبلوار امام رضا-نبش بیست متری لقمان حکیم-پلاک 85542119109375374409بردسکن(شماره28)
یونسیخواهران مهین یونسیصنایع دستی(بافت)معلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک2143609931609156910029ارم(شماره6)
یونسیخواهران مهین یونسیفرشمعلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک2143609931609156910029ارم(شماره6)
یونسیخواهران مهین یونسیمراقبت و زیباییمعلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک2143609931609156910029ارم(شماره6)
یونسیخواهران مهین یونسیصنایع دستی (دوختهای سنتی)معلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک2143609931609156910029ارم(شماره6)
یونسیخواهران مهین یونسیصنایع پوشاکمعلم18- چهارراه اول سمت چپ- عدل 25- پلاک2143609931609156910029ارم(شماره6)
 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت