ليست آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی به ترتيب حروف الفبا


نمایش 51 - 75 از 3,275

 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیساختمانبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
آرتا رسامخواهران -برادران سید هادی رفعتیمعماریبلوار فردوسی-خیابان مهدی-بین مهدی 6 و 8-پلاک 126-درب سمت چپ-طبقه همکف3768975409159106481ارم(شماره6)
آرتیمانخواهران -برادران ریحانه نیرومندالکترونیکنبش کلاهدوز24-پلاک36 9397707473ارم(شماره6)
آرتیمانخواهران -برادران ریحانه نیرومندبرقنبش کلاهدوز24-پلاک36 9397707473ارم(شماره6)
آرتیمانخواهران -برادران ریحانه نیرومندبهداشت و ایمنینبش کلاهدوز24-پلاک36 9397707473ارم(شماره6)
آرتیمانخواهران -برادران ریحانه نیرومندخدمات آموزشینبش کلاهدوز24-پلاک36 9397707473ارم(شماره6)
آرتیمانخواهران -برادران ریحانه نیرومندگیاهان دارویی و داروهای گیاهینبش کلاهدوز24-پلاک36 9397707473ارم(شماره6)
آرزوی شادیخواهران -برادران مرضیه غلامی رودمعجنیخدمات تغذیه ایاحمد آباد-بین رضا 31 و 33-پلاک 310 طبقه منهای یک3845884409013887432ارم(شماره6)
آرزوی شادیخواهران -برادران مرضیه غلامی رودمعجنیخدمات تغذیه ایبلوار وکیل آباد- جلال آل احمد 8 - نرسیده به چهارراه اول- پلاک 1143601444709375485366ارم(شماره6)
آرسسبرادران مهیار اژدری وطنیمراقبت و زیباییبلوار صیاد شیرازی- نبش صیاد 13- پلاک2/1-طبقه 43894490209152248161ارم(شماره6)
آرش صنعتبرادران حسن صباغ زادهبرقخیابان فردوسی شمالی - خیابان رازی 6 - کوچه نرگس - پلاک 3522451029151331135تربت حیدریه(شماره8)
آرش صنعتبرادران حسن صباغ زادهکنترل وابزار دقیقخیابان فردوسی شمالی - خیابان رازی 6 - کوچه نرگس - پلاک 3522451029151331135تربت حیدریه(شماره8)
آرش صنعتبرادران حسن صباغ زادهتاسیساتخیابان فردوسی شمالی - خیابان رازی 6 - کوچه نرگس - پلاک 3522451029151331135تربت حیدریه(شماره8)
آرشامبرادران سید محمد حسینیمراقبت و زیباییمیدان جمهوری اسلامی(میدان تلوزیون)-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره13879753609390723113ارم(شماره6)
آرشیدخواهران تکتم رنجبران فناوری اطلاعاتچهارراه دکترا گلستان غربی پ 349/13844066309155194559ارم(شماره6)
آرشیدخواهران تکتم رنجبران امور مالی و بازرگانیچهارراه دکترا گلستان غربی پ 349/13844066309155194559ارم(شماره6)
آرشیداخواهران فاطمه سادات کارگر فیلیانمراقبت و زیباییتوس87-نارنجیان7-پلاک 64-طبقه همکف 09158070468ارم(شماره6)
آرشینازخواهران زهرا کمالی فرمراقبت و زیباییخیابان امام خمینی-پائین تر از چهارراه گفت 09152668629جغتای(شماره15)
آرکاخواهران -برادران منیره عزتیامور باغیبلوار سجاد- جنب شهرداری- پلام294502321409150756651سبزوار(شماره13)
آرکاخواهران -برادران منیره عزتیامور دام و ماکیانبلوار سجاد- جنب شهرداری- پلام294502321409150756651سبزوار(شماره13)
آرکاخواهران -برادران منیره عزتیامور زراعیبلوار سجاد- جنب شهرداری- پلام294502321409150756651سبزوار(شماره13)
آرکاخواهران -برادران منیره عزتیامور شیلات و آبزی پروریبلوار سجاد- جنب شهرداری- پلام294502321409150756651سبزوار(شماره13)
آرمانخواهران رضوان علائیصنایع پوشاکنامجو17-چهارراه دوم سمت چپ-کوچه سوم-پلاک5383841140309156964761ارم(شماره6)
آرمان گستر آریاخواهران -برادران مجید بره مقدم امور اداریاحمد آباد-خیابان طالقانی-رضا3-پلاک 833847266409151115487ارم(شماره6)
آرمان گستر آریاخواهران -برادران مجید بره مقدم امور مالی و بازرگانیاحمد آباد-خیابان طالقانی-رضا3-پلاک 833847266409151115487ارم(شماره6)
 نام آموزشگاه جنس نام و نام خانوادگی موسس رشته آدرس مندرج در مجوز فعالیت تلفن تلفن همراه نام مرکز وب سایت